Böle jaktlag

Böle jaktlag jagar älg inom Malungs västra vilvårdsområde

Agenda 2018

Jakten 2018 är nu avslutad.

 

1 kalv fälldes vid jakten 1/12. Övriga återstående

fälldes av Holelaget.

Vi fick inte någon kalv kalv vid jakten 17-18/11

Ingen kalv fälldes vid avlysningsjakten 10-11/11.

 

Vid jakten3-4/11 fälldes inget djur.

 

Vid jakten 27-28/10 fälldes 1 tjur.

 

Vid jakten 20-21/10 fälldes två kalvar.

 

Älgjakten 2018

Vid jakten 14-16 september fälldes en kalv och vid

jakten 21-23 september fälldes också en kalv.

 

Under jaktveckan fälldes 5 kalvar, 3 kor och 3 tjurar.

 

 

 

 

 

Älgjakten 2017

Vid septemberjakten fälldes totalt tre kalvar. Vid huvudjakten i oktober fällde sex kalvar, tre kor och tre tjurar.

 

 

 

Älgjakten 2016

Vid helgjakten 26-27/11 jagade vi tillsammans med Knulen och då fälldes en kviga som var trebent, troligen trafikskadad och inräknas inte i tilldelningen. Helgen 19-20/11 jagade vi tillsammans med Knulen, ingen älg fälldes. Vid jakten 22-23/10 fälldes en kalv. 29-30/10 0ch 5-6/11 fälldes ingen älg.

 

 

2016 års älgjaktsvecka är nu avslutad. Under jaktveckan fälldes 2 kor, 4 tjurar och 6 kalvar. Vi jagade också två helger i september då 2 kalvar fälldes. Återstår nu 1 kalv av vår tilldelning.

 

 

Älgjakten 2015

 

Jakten för Böle jaktlag är nu över för detta jaktår.

Vid jakten 7-8/11 var vi 15 st som jagade på lördagen. Vi hade jakter, men lyckades inte fälla någon kalv då. Vid söndagens jakt var vi 11st som jagade. Vi fällde 1 kalv.

 

Vid helgjakten 31/10-1/11 var vi 17 st jägare på lördag, vi lyckades inte fälla någon kalv då. Vid söndagens jakt var vi 16 st som jagade och då fällde vi 1 kalv.

 

Vid 2015-års älgjktsvecka fällde vi samtliga älgar i vår tilldelning. Jakten inleddes söndag 11/10 då vi jagade vid Hålia - Glimsjöberget där vi fällde 2 kalvar, en ko och en kviga. Måndagens jakt var vid Trasåsen/ Häråberget-Uråsarna där vi fällde en tjur och en kalv. Tisdag jagade vi vid V Hemlia-Tällbylia/Utsjölia och där fällde vi tre kalvar. Onsdagens jakt skedde vid Mörkmorberget-Sjöhuslia där vi fällde en tjur vilken var en udda 14-taggare. Torsdagens jakt skedde vid Skörberget där vi fällde en tjur. Vi hade strålande väder hela jaktveckan. Jakten avslutades med en trevlig gemensam fest med god mat.

Vi jagade två helger i september 2015. Vid helgjakten 18-20/9 var vi ca 25 st som jagade. Vi fick 1 ko och 1 kalv. Vi hade mycket älg på markerna, men lyckades inte få någon mer kalv. Vid helgjakten 25-27/9 var vi ca 25 st som jagade. Vi fick två kalvar. Vi hade även denna helg gott om älg på markerna.

 

Älgjakten 2014

Vid septemberjakten fick vi 1 ko och 5 kalvar.

 

Vid huvudjakten i oktober fällde vi 6 kalvar, 6 tjurar och 2 kor.

 

Vi hade även efterjakter;

1-2/11 fick vi 1 kalv, vi hade gott om älg, men lyckades inte fälla någon mer. Vi var 14 jägare sodeltog under jakten.

 

8-9/11 Vi hade gott om älg och hade jakt på flertalet familjer, men lyckades inte fälla någon. Vi var 11 jägare på lördag och 8 på söndag.

 

22-23/11 jagade vi tillsammans med Hole-laget. Vi fällde 1 tjur och 2 kalvar. Kalvarna var från vår tilldelning och tjuren från Holes tilldelning.

                                  

                   

 

                                             .     

                                          Ny jaktledarutbildning, för att klargöra jaktledarnas ansvar, befogenheter mm.            

 

  Kontaktuppgifter

  Kartor

  Stadgar

 Regler för slakthus

  Protokoll

 Historia

 Hundarna

  Bilder

  Jakt 2012

  Jakt2011

 Gästbok                                   

  Viltdata

  Malungs västra

 Malungs jaktvårdskrets

 

Kontaktuppgifter

 

Jaktledare

Lars-Göran Gustavsson

0280-103 23

070-319 80 68

plutt.tallbyn@telia.com

 

Vice jaktledare

Björn Ström

0280-102 19

070-288 83 00

bjorn_strom@hotmail.com

 

2:e vice jaktledare

Back Thomas Larsson

063-516 702

070-210 07 54

thomas.larsson@norrskog.se

 

Ordförande

Kurt Jonsson

0280-100 91

070-433 20 55

dalakurt@gmail.com

 

Kassör

Ingmarie Johansson

0280-133 72

070-551 80 37

mimmi.tallbyn@telia.com

 

Sekreterare/hemsideansv

Maria Larsson

070- 247 57 86

backmarial@gmail.com